Fakafetongi sēniti ‘e 5, 20 mo e 50 ‘aki ha pa’anga pepa

Ko e fanongonongo mei he Pangikē Puleˊ ki he ngaahi falekoloa pea mo kimoutolu e kakai e fonuaˊ ‘a ia ‘oku lahi ho’omou sēniti ‘e 5, sēniti ‘e 20 pea mo e sēniti ‘e 50, ke mou fakatokanga’iange ‘oku fiema’u ‘e he Pangikē Puleˊ ke fakafetongi mai ho’omou sēnitiˊ ‘aki ha pa’anga pepa mei he taha ‘o e ngaahi pangikē fakakomēsialeˊ pe ko e Pangikē Puleˊ.

Ko ia, fetu’utaki ki he Pangikē Puleˊ ki hano fakaikiiki pea ‘oku mau ‘amanaki te tau fetokoni’aki ‘i hano fakafetongi ho’omou sēnitiˊ.

Faka’apa’apa atu
Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga


For further details, please contact:

National Reserve Bank of Tonga
Telephone: (676) 24057 | Fax: (676) 24201
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.reservebank.to

For media: Public Notice in  Tongan

You are here: Home 2015 Releases Press Releases Fakafetongi sēniti ‘e 5, 20 mo e 50 ‘aki ha pa’anga pepa