A public notice from the National Reserve Bank of Tonga to the tongan public and businesses.

Ko e fanongonongo mei he Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga ki he kakai 'o e fonua moe ngaahi pisinisi kotoa pe.

Koe'uhi ko hono fiema'u ke tanaki mo fakafetongi ho'omou pa'anga, tautefito ki he pa'anga 'e nimanoa 'oku ha ai e 'imisi 'o 'ene 'Afio Taufa'ahau Tupou IV, katoa e pa'anga 'e taha pepa mo e kotoa e pa'anga maka pe koini motu'a, 'oku 'oatu ai 'a e fanongonongo ko 'eni.

‘Oku fanongonongo atu heni ki he kakai ‘o e Fonua, ko e pa’anga é nimangofulu pepa motu’a ko ia óku ha ai e ímisi ó Éne Áfio Kingi Taufaáhau Tupou IV, katoa e paánga é taha pepa mo e pa’anga maka motu’a na’e tuku atu kimu’a ‘i he ta’u 2014 ‘e he Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga ‘o hange ko ia ‘oku hā atu ‘i lalo ni, ‘e ngata hono ngaue’aki ki he fefakatauáki í he ‘aho 30 ‘o Sepitema 2015.

The Public is notified that the National Reserve Bank of Tonga old fifty paánga banknotes depicting the portrait of His Majesty King Taufaáhau Tupou IV, all the one paánga banknotes and existing coins issued prior to 2014 and shown below will no longer be legal tender after 30th September 2015.

The Public is notified that the National Reserve Bank of Tonga old fifty pa’anga banknotes depicting the portrait of His Majesty King Taufa’ahau Tupou IV, all the one pa’anga banknotes and existing coins issued prior to 2014 will no longer be legal tender after 30 September 2015.

BANKNOTES & COINS TO EXCHANGE

You are here: Home 2015 Releases Public Notices