Fanongonongo mei he Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga

Koe'uhi ko hono fiema'u ke tanaki mo fakafetongi ho'omou pa'anga, tautefito ki he pa'anga 'e nimanoa 'oku ha ai e 'imisi 'o 'ene 'Afio Taufa'ahau Tupou IV, katoa e pa'anga 'e taha pepa mo e kotoa e pa'anga maka pe koini motu'a, 'oku 'oatu ai 'a e fanongonongo ko 'eni.

Ke mea'i 'e he kakai 'o e fonua, kuo tali 'e he ngaahi pangike ke fakahoko hono tanaki mo fakafetongi 'a e pa'anga 'a 'enau kau kasitoma ki honau ngaahi va'a takitaha 'o tatau pe 'a Tongatapu ni, Vava'u, Ha'apai, 'Eua mo e Ongo Niua. 'I he taimi tatau pe 'e kei fakahoko pe 'e he Pangike Pule 'a e ngaue tatau ki he Pangike Pule pe mei he 9:00 am ki he 4:00 pm, kau ai mo e taimi malolo ho'ata. Ko e ngaue ko 'eni 'e kamata mei he 'aho 1 'Okatopa 2015 ki he 'aho 16 'Okatopa 2015.

Ki hano toe fakaikiiki, kataki 'o fetu'utaki ki he


For further details, please contact:

National Reserve Bank of Tonga
Telephone: (676) 24057 | Fax: (676) 24201
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.reservebank.to

For media: Press Release in Tongan

You are here: Home 2015 Releases Public Notices Fanongonongo mei he Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga