FANONGONONGO: Fakafetongi pa'anga motu'a

Ko e fanongonongo mei he Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga ki he kakai 'o e fonua moe ngaahi pisinisi kotoa pe. ‘E ngata he ‘aho 31 Tisema 2015 ‘a e ngaue ki hono fakafetongi atu mei he ngaahi Pangike Fakakomesiale pea moe Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga ‘a e pa’anga ‘e nimangofulu pepa motu’a ‘oku ha ai e ‘imisi ‘o ‘Ene ‘Afio Kingi Taufa’ahau Tupou IV, katoa e pa’anga ‘e taha pepa mo e pa’anga maka motu’a na’e tuku atu kimu’a ‘i he Ta’u 2014.

‘Oku fanongonongo atu heni ke fakafetongi leva ‘a e ngaahi pa'anga motu'a ko eni 'i he Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga kimu’a he 'aho 31 Tisema 2015.


Ki ha ngaahi faka'eke'eke, kataki 'o fetu'utaki ki he:

Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga
Telefoni: (676) 24057 | Fax: (676) 24201
Meili 'Elekitulonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ma'a e ngaahi kautaha ongoongo: Fanongonongo 'i he Lea Fakatonga.

You are here: Home 2015 Releases Public Notices FANONGONONGO: Fakafetongi pa'anga motu'a